Tenderteam, s.r.o. vznikla rozšírením činnosti
fyzickej osoby Ing. Karol Fábry, ktorý v oblasti
verejného obstarávania a stavebného dozoru
pracuje od roku 2001
So svojimi najbližšími spolupracovníkmi si kladie
za cieľ poskytovať služby v komplexnom riadení
procesov verejného obstarávania, spolupodieľať
sa na príprave projektov pre čerpanie financií zo
zdrojov európskych fondov a dozerať na takto
získané prostriedky počas ich realizácie.