Obec Zborov – Oprava strechy budovy materskej škôlky v obci Zborov
DSS Stropkov – Rekonštrukcia podkrovia
RKBZ, SPgŠ Levoča – Rekonštrukcia telocvične
Obec Jarovnice - Jarovnice – vodovod
Krajský úrad Prešov – modernizácia kotolne
Obec Široké – 8 b.j.
Krajský lesný úrad – Nákup stravných lístkov
Obec Chmeľov – Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ
Obec Hrabkov – kanalizácia obce
DJZ Prešov – štúdia info centra
Obchodná akadémia Prešov – nákup PC
Obec Breznica – Kanalizácia a ČOV
Obec Vyšný Slavkov – Regulácia potoka
EGITEX – Modernizácia výrobnej technológie
ASIS Zvýšenie konkurencieschopnosti
Obec Vyšný Žipov – Obnova a rekonštrukcia ZŠ
Obec Gaboltov – zateplenie a strešné nadstavby ZŠ
Obec Podolínec - Regenerácia obce Podolínec
Obec Spišský Hrhov - Regenerácia centra obce Spišský Hrhov
Obec Divín - Regenerácia centra obce Divín
ECAV Prešov – Rekonštrukcia evanjelickej školy
Obec Nižnýá Rybnica – Zabezpečnie pitnej vody
Obec Ždiar – Požiarna zbrojnica
Mesto Spišská Belá – Uzavretie a rekultivácia skládky
Saleziáni don Bosca – Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Bardejov
Grckokatolícka charita Prešov – Komplexné sociálne služby Stará Ľubovňa
Obec Jelka - Inkubátor
Obec Slovenská Ves – Cestovný ruch
Mesto Prešov – Údržba miestnych komunikácií
ELCOM Prešov – Dodávka IKT techniky
Euro Founds Consulting Prešov – Realizácia vzdelávacích kurzov
KOVOMAT Žilina – Adaptabilita zamestnancov
OOCR Vysoké Tatry – Región Vysoké Tatry – údržba miestnych komunikácií, preprava osôb
Obec Žakovce – protipovodňové opatrenia
Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov – Dodávka plynu
Ingmetal Prešov – CNC obrábacie centum
KELCOM International, s.r.o. Košice – Výstavba drevených
      prevádzkových stavieb v lesnom prostredí
PD Paňovce – Modernizácia farmy