Domov Sociálnych služieb Humenné
Rekonštrukcia historickej budovy DJZ v Prešove
Rekonštrukcia a modernizácia pamiatkového areálu Bábkového divadla v Košiciach
GJFR v Levoči – oprava strechy
Sanácia a rekultivácia skládky v obci Hubošovce
Kanalizácia a ČOV v obci Lažany
Rekonštrukcia striech DSS Humenné – Podskalka
Rekonštrukcia podkrovia DSS Stropkov
Rekonštrukcia hvezdárne v obci Roztoky
Hanušovce – Vlastivedné múzeum - Odvlhčenie
Stavebné úpravy ZŠ na Hrnčiarskej ul. Humenné
Stavebné úpravy ZŠ na Pugačevovej ulici Humenné
Námestie a kúpeľná promenáda v Divíne 1. stavba
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Plešivec
Obec Šarišské Dravce – Regenerácia obce
Obec Koprivnica – Protipovodňová ochrana
Bačkovík – Infraštruktúra
Boliarov - Infraštruktúra